4 มกราคม 2562 เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ทำนายการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1460666

ทีมนักวิจัยนำโดยนักนิเวศวิทยาจากสถาบันซานตาเฟ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาลักษณะชุมชนป่า 421 แห่งทั่วโลก รวมถึงข้อมูลต้นไม้ 55,983 ต้นจาก 2,701 สายพันธุ์ โดยสำรวจคุณสมบัติการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้น เช่น ความสูง ความหนาแน่นของเนื้อไม้ พื้นที่ใบ ปริมาณของคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่อยู่ในส่วนของใบ เพื่อที่จะกำหนดสภาพภูมิอากาศในชุมชนป่าไม้เหล่านี้ พร้อมกับวิเคราะห์อุณหภูมิ ฝน ความเร็วลมและความดันไอ ผลการวิจัยเผยว่าสภาพภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะการทำงานในชุมชนป่า โดยพบความแตกต่างกันหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบของป่าทั่วโลก เช่น พบว่าพื้นที่ของใบได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากความดันไอและอุณหภูมิ ในขณะที่ความสูงของต้นไม้ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของอุณหภูมิเป็นหลัก ที่สำคัญคือพบว่าขณะนี้ป่าไม้กำลังเปลี่ยนลักษณะการทำงานเพื่อตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน ทีมวิจัยจึงหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะนำมาช่วยปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณความสัมพันธ์เพื่อใช้ทำนายว่าป่าไม้จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย่างไร.